Databáze dynamických grafů

Web ČSÚ | Napište nám

Kolik jsem si mohl koupit...?

Pojďte si s námi pohrát s čísly. Máte před sebou aplikaci, která vám umožní podívat se, jak se v čase vyvíjela hodnota průměrné hrubé měsíční mzdy a srovnat si, jak vypadala v porovnání s ní vaše výplata. Průvodcem zde bude Pan Průměrný, který vám ukáže, jak se vámi zadaná data liší od průměru. Údaje o vlastní mzdě můžete vkládat pomocí tlačítka „Vložte svá data“. Dále si můžete zobrazit, kolik se dá za průměrnou či vaši zadanou mzdu koupit určitého druhu zboží. Více informací ...
Mnozí z vás si jistě vzpomenou na slova písně „Statistika nuda je, má však cenné údaje…“. Pesimisté možná namítnou, že statistika je nejen nuda, ale její údaje jsou nejen bezcenné, ale někdy i ještě něco mnohem horšího a leckdo bude i citovat úsloví o třech druzích lží. Rádi bychom vás přesvědčili, že statistika poskytuje nejen cenné údaje, ale že to dokonce vůbec nemusí být nuda. Co nás vede k tomuto smělému tvrzení? Pokud platí, že „peníze jsou až na prvním místě“, tak většinu z nás asi bude ze statistických údajů zajímat hlavně průměrná mzda, zda jeho mzda je vyšší nebo nižší než tento průměr, kolik se dá za tyto peníze koupit určitého druhu zboží nebo služeb a jak se toto všechno vyvíjelo v delším časovém období. A právě tyto otázky se pokoušíme názorně graficky (skoro by se chtělo říci až hravou formou) zodpovědět v aplikaci, kterou jste otevřeli. Protože však každá hra má svá pravidla, pokusme se vysvětlit základní pojmy.


Jak pracovat s aplikacíJak se počítají cenyO mzděVysvětlivky - zboží

 
FusionCharts.

Pokud se animovaný graf nezobrazí, je třeba nainstalovat Flash player verze 8 a vyšší. Program si můžete stáhnout na adrese www.adobe.com

Já jsem pan Průměrný a za svou mzdu si mohu koupit:


 

Jak se sledují a počítají ceny  

Asi si většinou pamatujeme, že do roku 1990 byly ceny určitého výrobku u nás všude stejné, ale od roku 1991 se začaly dost lišit na různých místech. Statistici, kteří sledují ceny, chodí tedy do některých prodejen (jejich počet, typy a územní rozdělení je stanoveno tak, aby se jednalo o „reprezentativní vzorek“), v nich zjišťují ceny vybraných výrobků a z nich se vypočítá průměrná cena (týdně, měsíčně, ročně).

O průměrné hrubé měsíční mzdě

Než začnou mnozí z vás proklínat statistiky za jimi spočítanou „astronomicky vysokou mzdu“, která mnohé dráždí, je třeba si uvědomit, že se nejedná o čistou mzdu (tedy to, co dostaneme každý měsíc do ruky či na účet), ale o hrubou mzdu bez odečtení daní a pojištění. Nezapomeňme také, že se jedná o průměrný měsíc v roce, takže musíme rozpočítat i různé mimořádné odměny a prémie, které se vyplácejí zpravidla koncem pololetí nebo roku. Pořád ještě toto vysvětlení mnohé neuspokojuje? Tak tedy malý příklad: řekněme, že 99 osob pobírá průměrnou hrubou měsíční mzdu 13 000 Kč (tedy v roce 2008 dost podprůměrnou) a k tomu 1 manažer 1 milion Kč. Přestože mzda 99 % osob v tomto příkladu je vysoce podprůměrná, sledovaných 100 osob má v průměru velmi slušnou mzdu skoro 23 000 Kč. Prostě když se jeden přejí celým kuřetem a druhý hladoví, tak statisticky se v průměru oba dobře najedli. Takový už je prostě statistický aritmetický průměr a často i život… A právě proto, abyste nebyli odkázáni jen na „průměry“, můžete zadat svá data - mzdu, kterou jste brali v jednotlivých letech právě vy.
Každé čtvrtletí ČSÚ zveřejňuje informace o vývoji průměrných mezd, které čerpají z podnikového výkaznictví. To poskytuje spolehlivé údaje o průměrných mzdách v národním hospodářství, které lze třídit podle podnikových hledisek, např. podle odvětví a velikostních skupin; jiná a detailnější třídění nemůže poskytnout.
Vedle toho existují data ze strukturální statistiky, která mají za cíl poskytovat co nejpodrobnější informace o mzdách jednotlivých zaměstnanců s použitím množství různých třídění, zejména podle zaměstnání, získává se také pohled na mzdovou distribuci, tedy to, jak jsou mzdy mezi zaměstnanci rozprostřeny.
Průměrná hrubá mzda je vypočítaná z údajů podnikového výkaznictví a struktura dle pohlaví vypočtena koeficienty stanovenými dle strukturální mzdové statistiky.
Data o průměrné hrubé mzdě v této aplikaci jsou pouze informativní. Od roku 2000 jsou mzdy přepočteny podle nové metodiky, celá řada není tudíž plně srovnatelná. Více informací o průměrné hrubé mzdě a její metodice výpočtu Vám může poskytnout oddělení informačních služeb infoservis@cszo.cz.

upPodmínky užívání dat ČSÚ Aktualizováno dne: 17.6. 2013
Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)

Původní řešení webové prezentace Českého statistického úřadu